Ảnh đại diện: 
Comment: 
Mình là người khá kỹ tính, vì vậy đã chọn lựa qua không ít đơn vị thiết kế. May sao gặp Bảo Minh mình đã quyết định ký luôn hợp đồng