Ảnh đại diện: 
Comment: 
Lựa chọn Bảo Minh là quyết định sáng suốt của tôi. Trong quá trình thi công có nhiều phát sinh khác với thiết kế nhưng nội thất Bảo Minh đã rất nhiệt tình tư vấn và xử lý nhanh chóng. Nhờ vậy tôi rất hài lòng và cảm thấy yêu văn phòng làm việc của mình hơn